ψυχοπροφυλακτική Tag

Οι Ομάδες Προετοιμασίας Γονέων είναι ομάδες που πραγματεύονται την ενδυνάμωση του ζευγαριού, ώστε να πάρει συνειδητές αποφάσεις για τον τρόπο που θα γεννηθεί το παιδί τους. Η έννοια του informed consent  είναι πολύ σημαντική στη σύγχρονη Μαιευτική, διότι η ενημέρωση των γονέων, ο σχεδιασμός ενός πλάνου τοκετού...