φυσιολογικός τοκετός Tag

Το κείμενο που ακολουθεί είναι η μετάφραση των κυριοτέρων αποσπασμάτων της έκδοσης WHO/MSM/96.24 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) με τίτλο: “φροντίδα στο φυσιολογικό τοκετό: ένας πρακτικός οδηγός” .Ήδη από το 1985 ο Π.Ο.Υ. είχε δημοσιεύσει μια σειρά προτροπών για τον φυσιολογικό τοκετό. Αυτό το δημοσίευμα...

Είναι απλά ο τρόπος που εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια οι γυναίκες φέρνουν τα μωρά τους στον κόσμο. Μόλις πριν από 300 χρόνια εφευρέθηκαν οι κουτάλες, & διαδόθηκε η ιδέα του να είναι ξαπλωμένες οι γυναίκες στον τοκετό! Αυτή η πρακτική διευκόλυνε τους γιατρούς να...