βραχύς χαλινός Tag

O χαλινός της γλώσσας αποτελεί ένα εμβρυολογικό υπόλειμμα, και ως ανατομική οντότητα απαρτίζεται από μια λεπτή χαλαρή ελαστική μεμβρανώδη πτυχή βλεννογόνου που εκτείνεται περίπου από τη μέση της ελεύθερης κάτω επιφάνειας της γλώσσας ως το έδαφος της στοματικής κοιλότητας όπισθεν των έσω ούλων της κάτω...