ασφαλής μητρότης Tag

Το κείμενο που ακολουθεί είναι η μετάφραση των κυριοτέρων αποσπασμάτων της έκδοσης WHO/MSM/96.24 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) με τίτλο: “φροντίδα στο φυσιολογικό τοκετό: ένας πρακτικός οδηγός” .Ήδη από το 1985 ο Π.Ο.Υ. είχε δημοσιεύσει μια σειρά προτροπών για τον φυσιολογικό τοκετό. Αυτό το δημοσίευμα...